Úradná tabuľa
Počet zobrazení 420

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ : Mesto Spišská Belá

Špecifikácia :

Nájomný byt č.8 na ulici Družstevná 68, 3 izbový na 3. podlaží v Spišskej Belej

 

Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

 

Dátum zverejnenia oznámenia: 5.5.2017

 

V Spišskej Belej  dňa    5.5.2017                


Najnovšie články
Oznámenia
X