Oznámenie o zámere prenajať pozemok v k.ú. Spišská Belá, pre účely poľnohospodárskej výroby

Oznámenie o zámere prenajať pozemok v k.ú. Spišská Belá,pre účely poľnohospodárskej výroby v lokalite priem. areál Sever

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o zámere prenajať pozemok v k.ú. Spišská Belá,s Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X