Úradná tabuľa
Počet zobrazení 452

Oznámenie o strategickom dokumente

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“) informuje verejnosť o zaslaní Oznámenia o strategickom dokumente “Územný plán obce Krížová Ves“. Obstarávateľom strategického dokumentu je Krížová Ves.

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o strategickom dokumente - ÚP Krížová Ves Stiahnuť
zverejnenie_oznámenie o strateg. dok. ÚP Krížová Ves Stiahnuť
Najnovšie články