Návrh VZN č. 7/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Názov prílohy Odkaz
VZNmajetok 2019 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X