Úradná tabuľa
Počet zobrazení 599

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/2017 na pripomienkovanie

V prílohe je zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/2017 o určení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Spišská Belá počas volebnej kampane.

Pripomienky k návrhu nariadenia je možné posielať písomne na adresu Mestského úradu v Spišskej Belej alebo mailom na adrese jneupauerova@spisskabela.sk , a to v lehote do 27. februára 2017.

Názov prílohy Odkaz
VZN 4-2017 - návrh Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X