Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2018 na pripomienkovanie.

V prílohe je zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2018 o určení názvu ulice „Brezová“ v meste Spišská Belá.

Pripomienky k návrhu nariadenia je možné posielať písomne na adresu Mestského úradu v Spišskej Belej alebo mailom na adrese jneupauerova@spisskabela.sk, a to v lehote do 9. apríla 2018.

Názov prílohy Odkaz
VZN-1-2018 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X