Návrh rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

V prílohách je zverejnený návrh rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.

Názov prílohy Odkaz
Návrh rozpočtu na rok 2020 Stiahnuť
3. Návrh prog. rozpočtu podľa položiek ek. klasifikácie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 bez RO Stiahnuť
2. Návrh programového rozpočtu výdavkov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022, vrátane školských organizácií (položky 60 a 70) Stiahnuť
1.Návrh rozpočtu príjmov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022, vrátane školských organizácií (položky 20 a 30) Stiahnuť
Programový rozpočet 2020 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...