Vytvor oficiálnu znelku mesta Spišská Belá

Mesto Spišská Belá vyzýva všetkých, ktorí majú chuť, možnosť a hudobný sluch, aby sa zapojili do súťaže „Vytvor oficiálnu znelku mesta Spišská Belá.”

Podmienky súťaže:

Termín realizácie: do 15. mája 2018

Dĺžka znelky: min. 30 sek. – max. 2 min.

Nahrávku prineste do Regionálneho turistického informačného centra, Petzvalova 17, Spišská Belá na CD, DVD alebo USB nosiči.

Odmena pre autora najlepšej znelky: 100€

Môže Vás zaujímať...