Zvýšte pozornosť – prebieha asfaltácia križovatky a štátnej cesty 1-77

Slovenská správa ciest ako správca nižšie uvedených štátnych ciest v týchto dňoch realizuje rekonštrukciu križovatky ciest 1. triedy č. 66 a č. 77 v Spišskej Belej, teda križovatky v centre mesta.  Zároveň v rámci tejto rekonštrukcie sa položí aj nový asfaltový povrch v dĺžke cca 400 metrov od tejto križovatky smerom na Starú Ľubovňu (cesta 1. triedy č. 77).

Z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác prosíme obyvateľov a návštevníkov mesta Spišská Belá, ako aj všetkých ostatných účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť pri prejazde touto križovatkou. Najmä domácim vodičom odporúčame, aby radšej používali okolité miestne komunikácie a vyhli sa prejazdu touto križovatkou (pokiaľ je to možné).

Ďakujeme za pochopenie !

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X