Aktuality
Počet zobrazení 991

ZUŠ-ku naďalej povedie súčasná riaditeľka

Dňa 9.9.2016 Mesto Spišská Belá vyhlásilo výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej. Súčasnej riaditeľke Zuzane Pavličkovej skončilo v novembri 5 ročné funkčné obdobie. Mesto Spišská Belá vyhlásilo v zmysle zákona výberové konanie (formou voľby v rade školy), do ktorého sa prihlásila len súčasná riaditeľka školy. Rada školy dňa 25.10.2016 uskutočnila voľbu nového riaditeľa školy a jednomyseľne odporučila zriaďovateľovi (mestu Spišská Belá) vymenovať za riaditeľa školy Zuzanu Pavličkovú. Primátor mesta predložený návrh akceptoval a k 1. decembru 2016 vymenoval do tejto funkcie na obdobie ďalších 5 rokov súčasnú riaditeľku školy Zuzanu Pavličkovú. Pani riaditeľke vyjadrujeme verejné poďakovanie za doterajšiu vykonanú prácu v prospech školy, gratulujeme k zvoleniu a želáme pevné zdravie a veľa úspechov počas nasledujúce funkčného obdobia.

Najnovšie články