ZŠ M. R. Štefánika má nového riaditeľa

Na základe výberového konania na riaditeľa Základnej školy M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá, ktoré sa uskutočnilo 7. mája 2019, sa novým riaditeľom tejto základnej školy v našom meste stal doterajší učiteľ v tejto škole  PaedDr. Ľudovít Gumulák.

Výberovou komisiou bola (v zmysle platnej legislatívy) Rada školy pri ZŠ M. R. Štefánika, rozšírená o dvoch členov – zástupcu Okresného úradu Prešov – odboru školstva (nedostavil sa na výberové konanie) a zástupcu Štátnej školskej inšpekcie.

Rada školy na základe výsledku spomínaného výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy M. R. Štefánika doručila zriaďovateľovi na vymenovanie do funkcie riaditeľa tejto školy Ľ. Gumuláka. Vo výberovom konaní sa o funkciu uchádzala okrem  PaedDr. Ľudovíta Gumuláka aj Mgr. Elena Stachová.

Dňa 4. júna 2019 zriaďovateľ rešpektoval návrh Rady školy pri ZŠ M. R. Štefánika na vymenovanie Ľ. Gumuláka do funkcie riaditeľa ZŠ M. R. Štefánika a  slávnostne mu odovzdal menovací dekrét (na fotografii).  Ľ. Gumulák  sa funkcie ujal v pondelok  5. augusta 2019.

Doterajšej riaditeľke školy Mgr. Elene Stachovej sa za vykonanú prácu v riadení ZŠ M. R. Štefánika poďakoval primátor mesta Jozef Kuna. Ocenil jej entuziazmus a nasadenie, s ktorým túto inštitúciu  v predchádzajúcich piatich rokoch viedla,  odovzdal jej kyticu kvetov, pamätnú plaketu a zaželal jej ešte veľa pracovných a osobných úspechov.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X