Znovuzavedenie vrecového zberu triedeného odpadu

Mesto Spišská Belá zavádza od 1. apríla 2018 tzv. vrecový zber triedeného odpadu na území mesta. Dôvodom opätovného zavedenia tohto spôsobu zberu triedeného dopadu je fakt, že mestu a zberovej spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., sa podarilo so spoločnosťou ENVI-PAK a. s. zabezpečiť finančné prostriedky aj na tento systém zberu. Ale rovnako tým dôvodom boli opakujúce sa požiadavky obyvateľov mesta na znovuzavedenie vrecového systému.

K zrušeniu vrecového systému sa pristúpilo po rôznych analýzach a opakovaných diskusiách aj na úrovni vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva od 1. januára 2018. Dôvodom pre zrušenie bolo, že tento spôsob zberu bol dlhodobo neefektívny –  nízka zapojenosť obyvateľov do tohto systému (menej ako 5 %) a vysoké náklady na udržanie tohto systému. Napriek tomu, že od januára tohto roku mesto doplnilo nejaké ďalšie stojiská s 1100 litrovými kontajnermi na triedený zber (na niektorých uliciach), aj naďalej boli a sú požiadavky na znovuzavedenie vrecového systému.

V snahe neodradiť tých, ktorí doposiaľ separovali odpad vďaka systému vrecového zberu (z domácností z rodinných domov) a aj vďaka získaniu dostatočných finančných zdrojov sa opätovne zavádza od 1. apríla vrecový systém. Ale zároveň mesto vyzýva  svojich obyvateľov, aby viac triedili komunálny odpad a tak viac využívali uvedený vrecový systém s odvozom priamo spred rodinných domov v určených termínoch, aby sa tak predišlo neskorším opätovným úvahám o rušení tohto systému. Určite je komfortnejšie mať zabezpečený odvoz triedeného odpadu spred rodinného domu, ako ho nosiť a vkladať do kontajnerov v separačných (zberných) miestach.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X