Znelka mesta Spišská Belá

Hudba nás zbližuje, vie potešiť, povzbudiť, dodať udalosti slávnostný charakter. Každá krajina sa dá identifikovať na základe štátnej hymny. Mnohé podujatia a relácie majú svoje neodmysliteľné znelky, prečo by teda tú svoju nemohlo mať naše mesto? V januári minulého roku mesto Spišská Belá vyzvalo všetkých, muzikálne orientovaných ľudí, aby sa pokúsili vytvoriť melódiu, ktorá by sa mohla stať oficiálnou znelkou nášho mesta.

Napriek tomu, že táto výzva bola aktuálna až do polovice septembra, boli na mestský úrad doručené iba tri návrhy. Autorom víťaznej znelky sa stal Branislav Miko, ktorý okrem pocitu
z dobre vykonanej práce získal aj 100 eurovú odmenu.

Prvýkrát mestská znelka zaznie na našom tradičnom júnovom podujatí Dni mesta Spišská Belá, na ktoré vás už teraz srdečne pozývame.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X