Zmenšujme vytriedené obaly

Môže sa zdať, že zberná nádoba je dostatočne veľká na to aby pojala PET fľašu, kartón či plechovku aj bez toho, aby ju musel človek stláčať. Je síce pravda, že väčšina z nich má síce malú hmotnosť, ale za to veľký objem. Napríklad nestlačené PET fľaše v zberných nádobách zbytočne zaberajú veľa miesta a v konečnom dôsledku zberová spoločnosť odváža vzduch. Rovnako to platí aj pre kartón či plechovky. Preto je veľmi dôležité obal jednoducho stlačiť, či zošliapnuť na zemi.

Takýmto postupom sa do kontajnerov vojde približne 4-krát viac zmenšených odpadov. Napríklad do nádoby o objeme 1100 l sa zmestí približne 733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by sme ich do nádoby hádzali nestlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200. S tým súvisí i ďalšia vec. Čím viac sa PET fliaš, kartónov či plechoviek zmestí do nádoby, tým viac sa zníži interval zvozu zberných nádob a ušetrí sa na prepravných nákladoch. Zmenšenie obalov pomáha aj pri ich jednoduchšej manipulácii a následnej recyklácii, čo opätovne znižuje náklady.

V oblasti odpadov majme na pamäti nasledovné pravidlá:

  • snažme sa odpad netvoriť vôbec,
  • zálohované obaly nepatria do koša, vráťme ich do predajne,
  • trieďme odpad,
  • dodržiavajme farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom a nápojovým kartónom červená.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X