hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 70

ZMENA termínu rodičovského združenia v ZUŠ L. Mednyánszkeho

 • Stretnutie rodičov žiakov Základnej umeleckej školy L. Mednyánszkeho v Spišskej Belej sa prekladá na  30.9.2020 (streda) o 16:00 hodine  v Koncertnej sále ZUŠ.

  Vedenie ZUŠ dôrazne prosí rodičov,  aby vzhľadom na epidemiologickú situáciu dodržiavali hygienické nariadenia  (dezinfekcia rúk pri vstupe, odstupy a rúško prekrývajúce dýchacie cesty) a priniesli si vlastné pero.

  Účasť rodičov je  nevyhnutná z dôvodu volieb do novej rady školy a volieb členov do občianskeho združenia pri ZUŠ.

  Apelujeme na rodičov, aby sa na rodičovské združenie dňa 30. septembra 2020 dostavili. Ak nebude prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (rodičov), voľby do rady školy na obdobie 2020-2024 sa nebudú môcť uskutočniť a bude potrebné opätovné zvolanie rodičov na realizáciu platných volieb.

  Za pochopenie ďakujeme.

  Podrobnosti o voľbách zástupcov rodičov do OZ pri ZUŠ L. Mednyánszkeho a do Rady školy pri ZUŠ L. Mednyánszkeho nájdete na stránke školy: https://zusspisskabela.edupage.org/news/#news-253

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu