Zmena organizácie dopravy v Podspádoch

Ak sa najbližšie chystáte autom do Tatranskej Javoriny alebo do Poľska, dávajte si pozor na ceste v Podspádoch.

Odo dnes – 16. októbra 2019 –  tam dochádza k zmene organizácie dopravy, konkrétne k zmene prednosti v jazde na ceste I/66 v obci Podspády.

Z doterajšej vedľajšej cesty v smere jazdy od poľskej hranice Jurgow k obci Ždiar sa stáva hlavná cesta.

Prednosť bude potrebné dodržiavať v smere jazdy od Tatranskej Javoriny na obec Ždiar a opačne.

Zmena prednosti v jazde bola vyvolaná zmenami klasifikácie ciest od danej križovatky na Tatranskú Javorinu a má zabezpečiť vyššiu plynulosť cestnej premávky.

Žiadame všetkých vodičov, aby dodržiavali nové dopravné značenie.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X