Aktuality
Počet zobrazení 1K

Zmena názvu školy : „Základná škola Milana Rastislava Štefánika“

Na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 2016 Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh Základnej školy na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej na zmenu názvu tejto školy, presnejšie na prepožičanie čestného názvu školy, a to pri príležitosti 145. výročia založenia tejto školy, ktoré škola oslávi v tomto roku. Podľa tohto návrhu by táto škola niesla názov: „Základná škola Milana Rastislava Štefánika“. A tak po Základnej škole na Moskovskej ulici, ktoré nesie názov „Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala“ aj druhá základná škola v Spišskej Belej bude mať prepožičaný čestný názov. Už aj v súčasnosti sa používa označenie tejto školy ako Štefánikova základná škola, keďže je na Štefánikovej ulici. Poslanci tento návrh schválili bez dlhšej diskusie. Následne mesto ako zriaďovateľ školy už pripravilo a podalo návrh na schválenie prepožičania tohto názvu školy na Ministerstvo školstva SR, ktoré o tom definitívne rozhodne. Snahou školy je už od 1. septembra 2016 (od začiatku nového školského roka) používať tento názov školy. Naviac začiatkom júna 2016 táto základná škola pripravuje slávnosť venovanú uvedenému výročiu založenia školy.

Internetová stránke školy: https://zsstefsbela.edupage.org/

Najnovšie články