Zmena na stavebnom úrade v Spišskej Belej

Od 1. júla 2016 máte možnosť na stavebnom úrade v Spišskej Belej vidieť novú tvár. Novým zamestnancom stavebného úradu sa stala Bc. Mária Grichová, čerstvá absolventka Stavebnej fakulty TU Košice (1. stupňa). Mária Grichová (1993) je zo Spišskej Belej. Od 1. marca 2016 uvedené miesto nebolo obsadené po tom, čo z tejto pozície odišiel Ing. Štefan Vilga. Príchodom novej zamestnankyne predpokladáme, že by sa činnosť stavebného úradu mala stabilizovať a veci by sa mali postupne vybavovať v stanovených lehotách. Stavebný úrad je štátnym orgánom (nie orgánom mesta), ktorý plní úlohy štátu na úseku stavebného konania v zmysle stavebného zákona. Samotné fungovanie stavebného úradu financuje štát, avšak nie v plnej výške – v prípade Spišskej Belej uhrádza mzdové výdavky do výšky 50 % (t.j. polovičný pracovný úväzok). Ostatné náklady, t.j. napr. mzdové náklady do plného pracovného úväzku uvedenej kolegyne alebo niektoré prevádzkové náklady znáša mesto každoročne zo svojho rozpočtu.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X