Zmena dopravy a parkovania na Štefánikovej ulici

Mesto Spišská Belá pripravuje zavedenie dlhšie avizovanej zmeny dopravného riešenia a parkovania na Štefánikovej ulici. Ide o úsek od základnej školy po most pri „školskej družine“ (t.j. od č. 19 po č. 37), ale aj úsek od hasičskej zbrojnice po základnú školu. Na základe pripomienok obyvateľov tejto ulice sa definitívne riešenie upravilo tak, že parkovanie bude vymedzené na pravej strane cesty (bližšie k domom) a na tomto úseku cesty bude zavedená jednosmerná premávka (jednosmerka) v smere od školy ku školskej družine. Rovnako jednosmerka bude od hasičskej zbrojnice po most (oproti základnej škole), takže od základnej školy sa nebude môcť jazdiť smerom k hasičskej zbrojnici. Obyvatelia bývajúci na Štefánikovej ulici od č. 20 po č. 37 budú mať pred svojim domom (pred vjazdom – pred bránou) vyčlenené miesto, kde nebude možné verejne parkovať, aby sa vlastníci domov mohli dostať do svojich domov (tieto miesta budú označené krížom na ceste). Na týchto miestach však budú môcť zaparkovať tí, ktorí bývajú v týchto domoch. K tejto zmene dopravy a parkovania dôjde do konca augusta 2017.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X