Zmena dopravného značenia v okolí obchodného domu

Medzi obchodným domom a sídliskom Mierová prebiehali po výstavbe polyfunkčných dvojpodlažných objektov od septembra 2019 terénne úpravy ich okolia. Spevnené plochy realizovala spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. V súčasnosti sú už dokončené stavebné práce na oprave cesty (1. etapa) od VÚB, a. s., po bývalé trhovisko, vybudované sú chodníky s miestnou komunikáciou, rozšírené je verejné osvetlenie a osadené je nové trvalé dopravné značenie. Vytvorilo sa tu 23 parkovacích miest. Chýba ešte vyznačenie vodorovného dopravného značenia.

Vzhľadom na to, že uvedené spevnené plochy už verejnosť využíva, upozorňujeme vodičov na zmenu dopravného značenia v tejto lokalite. Polyfunkčné objekty sú dopravne napojené z cesty I/66 príjazdom po Mierovej ulici (na severnej strane) a jednosmerné dopravné zokruhovanie vedie k parkovisku pri obchodnom dome. Projekt dopravného značenia schválil dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva policajného zboru v Kežmarku a o určení trvalého dopravného značenia následne rozhodol v zmysle zákona o pozemných komunikáciách príslušný správny orgán.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X