hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 233

Zisťovanie EU SILC

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Do zisťovania bolo vybratých 436 samospráv, medzi nimi aj mesto Spišská Belá. Do zisťovania je zaradených viac ako 7 000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 4. februára do 22. júla 2022.

V tomto období vybrané domácnosti v meste Spišská Belá navštívi opytovateľ, ktorý je povinný preukázať sa osobitým poverením. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude okrem iného uvedený aj kontakt na opytovateľa, ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie.

Celé znenie oznamu o zisťovaní údajov si môžete prečítať v prílohe.

Prosíme Vás o spoluprácu pri realizácii uvedeného zisťovania.

 

Názov prílohy Odkaz
EU SILC 2022_list_mesta_7 Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu