Získali sme dotáciu 140 tis. EUR na zateplenie 3 budov Základnej školy M. R. Štefánika

Mesto Spišská Belá začiatkom tohto roka podalo projekt na Environmentálny fond SR na zníženie energetickej náročnosti troch budov vrátane telocvične Základnej školy M. R. Štefánika na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej. Po vyhodnotení podaných projektov bolo koncom júna mestu oznámené, že bolo úspešné a získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 140 tis. EUR. Projekt sa týka zateplenia obvodového plášťa troch budov:

1./ predná budova (vrátane novej prístavby) na Štefánikovej 19, 2./ zadná budova vrátane telocvične a kotolne na Štefánikovej 19 a 3./ budova na Štefánikovej 39 (školská družina so školskou jedálňou).

Celkové náklady sú plánované na sumu 170 tis. EUR s DPH, takže z rozpočtu mesta sa predpokladá spoluúčasť 30 tis. EUR. Zateplenie sa musí zrealizovať ešte v tomto roku. Realizáciou tohto projektu sa znížia náklady na vykurovanie cca o 1/3, čo prinesie škole značnú úsporu finančných prostriedkov a zároveň esteticky sa zmení i samotný vzhľad školy. A tak táto škola postupne prestane byť „starou“ školou.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X