Zber použitých batérií a akumulátorov

Zmluvný partner Mesta Spišská Belá, spoločnosť INSA s. r. o./MACH TRADE s. r. o., si týmto dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že odovzdaním použitých batérií a akumulátorov sa zamedzí úniku nebezpečných látok do prírody. Je preto dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených – tzv. recykloboxov.

Do pozornosti si dovoľujeme dať aj školský program selektívneho zberu: ZBIERAM BATERKY, ktorý je celoštátnym programom pre ochranu životného prostredia.

Názov prílohy Odkaz
info-leták Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X