Zasadala Miestna akčná skupina Tatry – Pieniny LAG

Dňa 12. novembra 2019 sa v Spišskej Starej Vsi uskutočnilo siedme zasadnutie Valného zhromaždenia občianskeho združenia – Miestnej akčnej skupiny Tatry – Pieniny LAG. Členom tohto združenia je aj mesto Spišská Belá, ktoré na valnom zhromaždení zastupoval primátor mesta Jozef Kuna. Miestna akčná skupina sa rozkladá na súvislom území 30 obcí v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa s výmerou 510 km2 a počtom obyvateľov 35 686. V súčasnosti má uvedené občianske združenie spolu 71 členov. Okrem obcí má 41 členov z občianskeho a podnikateľského sektoru.

Predmetom valného zhromaždenia bolo prerokovanie správy o činnosti a správy o hospodárení združenia za rok 2018, s informáciou za rok 2019, a tiež prerokovanie správy revíznej komisie. V programe bol aj návrh plánu činnosti do konca roku 2019. Pred dvoma rokmi združenie pripravilo stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou s názvom Od Tatier k Dunajcu, ktorú schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Implementácia stratégie sa v súčasnosti zabezpečuje cez prostriedky poskytované v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a v rámci Programu rozvoja vidieka. Výkonný výbor okrem prijímania nových členov v priebehu minulého kalendárneho roka (na začiatku roka 2018 malo združenie 65 členov) riešil najmä koordináciu zámerov obcí pri implementácii stratégie.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X