hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 7

Zasaď si svoj strom v dňoch 10. a 11. mája 2019

Lesy poskytujú domov mnohým rastlinám a živočíchom, spevňujú pôdu, upravujú teplotu a vlhkosť okolitého prostredia, zachytávajú a akumulujú čistú vodu vodu, produkujú kyslík, filtrujú vzduch, pohlcujú prach a pod. Okrem toho sú tiež dôležité pre zdravie a pohodu človeka. Tvoria neoddeliteľnú súčasť našej krajiny.

Pre obnovu lesa organizujú Lesy Mesta Spišská Belá, s. r. o., v dňoch 10. a 11. mája 2019 (piatok a sobota) v poradí už 4. ročník dobrovoľníckej akcie Zasaď si svoj strom. Zraz účastníkov bude o 700 hodine pri budove mestských lesov na Šarpanci. Pre tých, ktorí nemajú vlastnú dopravu (alebo v prípade väčšieho záujmu) bude zabezpečený autobus, ktorého odchod bude o 645 hodine z parkoviska pri Dobrovoľnom hasičskom zbore v Spišskej Belej. Potrebné je doniesť si vedro na stromčeky a menší krompáč pre jednu dvojicu (nie motyku). Po ukončení výsadby stromčekov bude pre všetkých zúčastnených podávané občerstvenie. V prípade záujmu Vás prosíme o nahlásenie počtu ľudí a či máte možnosť vlastnej dopravy v termíne do 6.5.2019 na tel. čísle 0940 426943.

Lokalita Ždiar pri penzióne Tatra

Stromčeky budú opätovne vysádzané v lokalitách, kde bol lesný porast poškodený. Aj v uplynulých dňoch silný vietor polámal a vyvrátil stromy v našich mestských lesoch. Prírodný živel napáchal škody na 1000 m³ drevnej hmoty, čo je spolu približne 1500 stromov. Vietor, ktorý sa Slovenskom prehnal v noci z nedele na pondelok, z mestských lesov najviac poškodil Lesný obvod Ždiar. Znehodnotené lesné porasty potrebujú byť nutne opätovne zalesnené.

V minulom roku dobrovoľníci v mestských lesoch vysadili spolu 725 sadeníc v druhovom zložení: smrek a buk, ktoré boli vypestované vo vlastnej lesnej škôlke mestských lesov. Tohtoročná akcia Zasaď si svoj strom bude prebiehať v lokalite Čierny potok a dobrovoľníci budú sadiť sadenice v druhovom zložení: smrekovec a buk.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X