Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v Spišskej Belej

Začiatkom apríla sa uskutočnil na oboch základných školách v Spišskej Belej zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018. Podľa úradnej evidencie obyvateľstva by malo nastúpiť do 1. ročníka 91 detí s trvalým pobytom v Spišskej Belej. Na oboch základných školách sa na zápise zúčastnilo spolu 100 detí. Z tohto počtu bolo 81 detí s trvalým pobytom v našom meste a 19 detí s trvalým pobytom v okolitých obciach.

Tento rok bolo v ZŠ J. M. Petzvala ako aj v ZŠ M. R. Štefánika zapísaných zhodne po 45 detí. Takže v najbližších dňoch rodičia dostanú (ak ešte nedostali) rozhodnutie o prijatí ich dieťaťa do 1. ročníka. A čo je dôležité, všetkým rodičom sa vyhovie v plnom rozsahu, t.j. ich deti budú zapísané do školy, ktorú si vybrali. A teda školy nebudú musieť kvôli nedostatočnej kapacite rozhodovať o neprijatí dieťaťa (s trvalým pobytom v Spišskej Belej).

Z uvedeného celkového počtu 90 prijatých detí je 77 detí s trvalým pobytom v Spišskej Belej a 13 detí mimo mesta. Okrem toho ďalších 7 detí bude mať odklad plnenia povinnej školskej dochádzky a teda do školy pôjdu až o ďalší rok. Ak sa nič nezmení, tak 10 detí bude chodiť do školy inde ako v Spišskej Belej (časť z nich je zahraničí a časť v susednom Kežmarku). Obe školy od 1. septembra vytvoria opätovne po 2 triedy v 1. ročníku s maximálnym počtom detí v každej triede.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X