Zamatová kvapka krvi

Ľudská krv je nenahraditeľná. Darovanie krvi je skutočným „darom života“. Aj Vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť o osude iného človeka, možno mu aj  zachrániť  život.

PRÍĎTE AJ VY DAROVAŤ KRV                                 

KEDY : 14.10.2019 – pondelok, v čase  od 08.00 hod. do 11.00 hod. 

KDE   : Mestský úrad Spišská Belá v priestoroch zasadacej miestnosti /vchod do kina/

 • Kto môže byť darcom krvi ?

Každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri opakovanom darovaní do 65  rokov), ktorý má viac ako 50 kíl

 • Ako často možno darovať krv ?

Muži môžu darovať krv maximálne 4x do roka, ženy maximálne 3x do roka.

Ako prebieha darovanie krvi ?

 • Na odber krvi má darca prísť oddýchnutý, nemal by sa nachádzať v časovom strese.
 • Pred darovaním by mal prijímať dostatok tekutín (vodu, ovocné šťavy, minerálku, čaj, alebo kávu).
 • Nemal by prísť hladný, odporúčame ľahké raňajky (treba sa však vyhnúť potravinám s obsahom tuku, fajčeniu a pitiu alkoholických nápojov).
 • Pred odberom krvi sa darca musí zaregistrovať, vyplniť dotazník s otázkami, podľa ktorých už môže posúdiť, či je vhodný ako darca krvi.
 • Musí sa podrobiť vyšetreniu hladiny krvného farbiva alebo vyšetreniu krvného obrazu, teploty, tlaku krvi a vyšetreniu lekárom.
 • Dôraz sa kladie aj na zhodnotenie dotazníka a doplnenie potrebných údajov získaných pri rozhovore s lekárom.
 • Darca sa musí pri registrácii preukázať občianskym preukazom či pasom, legitimáciou poistenca zdravotnej poisťovne a viacnásobný darca preukazom darcu krvi.
 • Po vyšetrení sa darca presunie do odberového boxu, kde daruje krv za asistencie zdravotného personálu.
 • Odber trvá 5 – 10 minút.

     Tešíme sa na všetkých tých, ktorí chcú darovaním najcennejšej tekutiny na svete  prispieť k záchrane zdravia a životov.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X