Základná umelecká škola ponúkla školám tradičné výchovné koncerty

Dve dopoludnia od 6. do 7. mája 2019 sa v bývalej kinosále mesta Spišská Belá ozývali tóny nástrojov žiakov Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho. Zúročili tak vedomosti a zručnosti, ktoré nadobúdajú počas štúdia hry na nástroje v popoludňajších hodinách v priebehu celého školského roka. Teraz tieto naučené zručnosti mohli posunúť ďalej, a to formou výchovných koncertov s tohtoročnou témou Delenie nástrojov a tvorenie tónov. Príležitosť takto sprostredkovať hudbu a umenie žiakom základných škôl máme každoročne a sme za to vďační hlavne vedeniu oboch základných škôl nášho mesta a v neposlednom rade vďačnému publiku, ktoré  tento rok naozaj spolupracovalo. Spätnú väzbu sme od poslucháčov dostávali počas koncertov  už v teoretickej rovine, ale tiež cez ich prístup a vnímavé aktívne počúvanie. Veríme, že sa žiaci základných škôl opäť mohli niečo nové naučiť z oblasti umenia a tešíme sa na stretnutie na tomto podujatí rovnako aj o rok.

Mgr. Zuzana Kosturko, Dis. art., riaditeľka ZUŠ L. Mednyánszkeho

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X