hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 281

Základná umelecká škola obnovuje literárno – dramatický odbor

ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho v Spišskej Belej po niekoľkých rokoch opäť otvára svoje brány aj pre záujemcov o literárno-dramatický odbor (LDO). Dáva tak príležitosť všetkým potenciálnym záujemcom – budúcim hercom, moderátorom, zabávačom, majstrom slova – ktorí majú chuť stať sa súčasťou umeleckého sveta, aby sa prihlásili. Tento odbor so sebou prináša okrem rôznych hier, cvičení a vystúpení, mnoho ďalších predností, ktoré pôsobia na celkový rozvoj myslenia, cítenia a v neposlednom rade hlavne na rozvoj osobnosti ako celku. Človek sa stáva odolnejší, verbálne a komunikačne zdatný  aj v situáciách, ktoré denno-denne prináša život. Štúdium v literárno-dramatickom odbore sa tiež stáva aj vhodnou prípravou pre stredné umelecké školy, konzervatóriá či školy s pedagogickým zameraním.

Tešíme sa na vás, naši budúci herci a herečky. Máme pre vás pripravený bohatý program a zaujímavé vedomosti. Vyplňte teda elektronickú prihlášku na stránke našej ZUŠ, príďte v dňoch 10. júna  a 11. júna 2021 na prijímacie skúšky a spoznávanie umeleckého sveta sa pre vás môže začať.

Umelecká upútavka na LDO: Literárno – dramatický odbor ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho Spišská Belá – YouTube

Autor textu: Mgr. Zuzana Kosturko, Dis. art – riaditeľka ZUŠ L. Mednyánszkeho

Ilustračná fotografia: Archív ZUŠ L. Mednyánszkeho

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X