Aktuality
Počet zobrazení 806

Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala oslávila 55. výročie svojho založenia

1. septembra 2015 uplynulo presne 55 rokov odo dňa, kedy prekročili prah Základnej školy na Moskovskej ulici prví žiaci. Za viac ako polstoročie jej existencie sa v nej vystriedalo šesť riaditeľov, viac ako 230 učiteľov a základné vzdelanie získalo úctyhodných 3913 žiakov (priemer na 1 školský rok 71,15). Škola v posledných rokoch prešla viacerými zmenami, ktoré viedli k jej modernizácii či už po vonkajšej, vnútornej alebo materiálno-technickej stránke a poskytli tak žiakom i učiteľom väčší komfort a skvalitnenie priebehu výučby. Základná škola sa môže pýšiť úspešnou realizáciou viacerých inovatívnych projektov (Aktívne a inovatívne vyučovanie najmä s využitím IKT, Jazykové laboratórium, Nedopusťme, aby knihy stratili svoje čaro a mnohé ďalšie). Z pohľadu obyvateľov Spišskej Belej bolo azda najmarkantnejšou zmenou jej premenovanie v roku 2008, kedy začala používať čestný názov Základná škola J. M. Petzvala.

 

Ako Nasťa šťastie našla

V piatok 11. decembra 2015 sa v kinosále mesta Spišská Belá pri tejto príležitosti uskutočnilo divadelné predstavenie Ako Nasťa šťastie našla, ktoré bolo jedinečnou ukážkou na jednej strane talentu a šikovnosti žiakov, tak na strane druhej angažovanosti ich učiteľov.

Po úvodnom príhovore riaditeľky školy Anny Rothovej sme mali možnosť preniesť sa do sveta snov a fantázie, do rozprávky. Na javisku sa začal odohrávať čarovný príbeh o dobrej a pracovitej Nastenke, statočnom, ale samoľúbom Ivanovi a láske, ktorá si so všetkým poradí. Celý dramaticko-hudobný program bol autentickým prevedením slova, spevu, tanca a hudobného sprievodu. O jeho úspešnú prezentáciu sa zaslúžili žiaci našej školy, pani učiteľky Mária Pavlarčíková a Jana Danielčáková, ktorým pani riaditeľka poďakovala kyticami kvetov. V závere vystúpil primátor mesta Štefan Bieľak. Pochválil úctyhodné výkony žiakov, poďakoval a zaželal škole, aby mala aj naďalej vo svojich radoch nielen odborne, ale i ľudsky podkutých – láskavých a trpezlivých učiteľov, veľa usilovných, snaživých a tvorivých žiakov túžiacich po vzdelaní. Všetci zúčastnení odchádzali v dobrej nálade s príjemnými zážitkami a vynikajúcimi odozvami.

Po skončení divadelného predstavenia sa konala recepcia v Reštaurácii v Mlyne v Spišskej Belej. V príjemnom prostredí a atmosfére si všetci pozvaní hostia zaspomínali na časy strávené v tejto škole.

Túto aktivitu finančne a materiálne podporili: Kníhkupectvo Alter ego – Kežmarok, KP plus – Kežmarok, Novspol s.r.o. Spišská Belá,  Marek Mešar – Veľkoobchod Ovocie a zelenina – Spišská Belá, Dušan Rojko – Reštaurácia v Mlyne – Spišská Belá. Ďakujeme.

 Mgr. Silvia Lorenčíková

Najnovšie články