Začnú sa stavebné práce na časti Novej ulice

V prípade dobrého počasia už od pondelka 14. augusta 2017 začnú stavebné práce na Novej ulici od č. 22 po Kúpeľnú ulicu. Východoslovenská distribúcia a.s. Košice (VSD) začína rekonštrukciu ich elektrickej NN siete – vzdušné vedenie sa nahradí novým podzemným vedením (existujúce betónové stĺpy sa odstránia). Zároveň do toho istého výkopu Slovak Telecom uloží chráničku ako prípravu pre optickú sieť a mesto uloží kábel pre verejné osvetlenie a následne osadí nové stĺpy verejného osvetlenia, na ktoré preloží existujúce svietidlá.

A po týchto zemných prácach bude nasledovať rekonštrukcia chodníka – osadením nových obrubníkov a položením betónovej dlažby s úpravou tzv. zelených (trávnikových) pásov. Obyvateľov na tejto časti ulice prosíme o trpezlivosť počas týchto stavebných prác.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X