“Zachráňme pestovanie zemiakov pod Tatrami i na Slovensku”.

Spoločná verejná výzva

pri príležitosti 17. ročníka Spišského zemiakarského jarmoku konaného dňa 21.9.2019 v Spišskej Belej

„Zachráňme pestovanie zemiakov pod Tatrami i na Slovensku“

Organizátori Spišského zemiakarského jarmoku, členovia Záujmového združenia Spišské zemiaky spolu s ďalšími poľnohospodármi pod Tatrami a prítomnou odbornou verejnosťou

vzhľadom na aktuálnu kritickú situáciu v pestovaní zemiakov ako nášho  „druhého chleba“ pod Tatrami  a  na Slovensku   z  dôvodu neustáleho znižovania  produkcie konzumných  aj   sadivových zemiakov na Slovensku a znižovania ich spotreby a v snahe zvýšenia pestovania a spotreby kvalitných slovenských zemiakov, v snahe zníženia dovozu zemiakov a produktov z nich zo zahraničia a v snahe zvýšenia potravinovej sebestačnosti Slovenska  a v záujme záchrany zemiakarstva   a  ochrany poľnohospodárstva  a  potravinárstva v regióne pod Tatrami a na Slovensku, v záujme podpory miestnej ekonomiky a zamestnanosti, ako aj ochrany zdravia obyvateľov

vyzývajú  zástupcov všetkých kompetentných štátnych orgánov a verejnej správy  k výraznejšej systémovej podpore pestovania zemiakov na Slovensku a k prijatiu potrebných racionálnych adresných opatrení, najmä k

  • zavedeniu špecifických finančných aj iných opatrení a nástrojov na podporu pestovania zemiakov, osobitne sadivových zemiakov v chránených sadivových oblastiach
  • posilneniu opatrení na budovanie nevyhnutných moderných skladových a spracovateľských kapacít zameraných na zemiaky
  • posilneniu opatrení na podporu odbytu a predaja slovenských zemiakov a produktov z nich

 organizácie verejnej správy vrátane územnej samosprávy

  • aby pre verejné stravovacie zariadenia nakupovali zdravé a overené zemiaky a potraviny od miestnych a slovenských výrobcov

 podnikateľov v potravinárskom priemysle, v gastronómii, v obchode a službách 

  • aby využívali pri spracovaní potravín a príprave jedál overené kvalitné zemiaky a potraviny od miestnych ako aj ostatných slovenských výrobcov

obyvateľov celého Slovenska

  • aby kupovali kvalitné slovenské sadivové a konzumné zemiaky a potraviny z nich a tak podporovali miestnych ako aj ostatných slovenských výrobcov

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X