Začalo zatepľovanie budov ZŠ M. R. Štefánika

Mesto Spišská Belá začalo realizáciu projektu zateplenia troch budov vrátane telocvične Základnej školy M. R. Štefánika na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej. Projekt sa týka zateplenia obvodového plášťa troch budov:

1./ predná budova (vrátane novej prístavby) na Štefánikovej 19, 2./ zadná budova vrátane telocvične a kotolne na Štefánikovej 19 a 3./ budova na Štefánikovej 39 (školská družina so školskou jedálňou). A práve posledne menovaná budova sa začala v týchto dňoch zatepľovať ako prvá. Všetky tri budovy by mali byť zateplené do konca októbra tohto roka. Na toto zateplenie sa mestu podarilo získať dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 140 tis. EUR. Celkové náklady sú po verejnom obstarávaní naplánované na takmer 152 tisíc EUR, pričom spolufinancovanie z rozpočtu mesta je naplánované vo výške 12 tis. EUR.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X