Začala výstavba rodinných domov na novej Okružnej ulici

V priebehu júla začala výstavba inžinierskych sietí ako aj prvých rodinných domov v novej lokalite v Spišskej Belej – na novej Okružnej ulici (pri TESCU). V rámci územného konania bola povolená výstavba 48 rodinných domov (viď príloha). Príprava celej lokality na výstavbu rodinných domov je súkromnou investíciou vrátane výstavby inžinierskych sietí a miestnej komunikácie. Mesto nefinancuje túto výstavbu zo svojho rozpočtu, len poskytlo potrebnú súčinnosť pri príprave a povoľovaní tejto výstavby. Stavebný úrad mesta už vydal niekoľko stavebných povolení na výstavbu rodinných domov, ktoré sa už dnes realizujú.

Názov prílohy Odkaz
Zastavovacia štúdia 48 domov Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X