Začala výstavba polyfunkčných objektov za obchodným domom

Tento týždeň už začala výstavba nových polyfunkčných objektov, ktoré majú „vyrásť“ za obchodným domom COOP Jednota na Mierovej ulici v Spišskej Belej. Na tomto mieste bude vybudovaných 6 nových polyfunkčných prevádzok ako dvojpodlažné objekty.

Celé predmetné územie bude z dôvodu bezpečnosti staveniska oplotené dočasným stavebným plotom. Rovnako bude v tejto lokalite umiestnené dočasné dopravné značenie, ktoré zabezpečí mesto. Zo strany obyvateľov bývajúcich najmä na sídlisku na Mierovej ulici bude počas tejto výstavby potrebná dostatočná trpezlivosť a pochopenie pre obmedzenia vyplývajúce z tejto výstavby. Samotná výstavba jednotlivých objektov by mala trvať do konca roka 2017 (t.j. hrubé stavby). Na jar a počas leta budúceho roka mesto bude realizovať výstavbu miestnej cesty s parkovacími miestami a chodníkmi, ako aj opravu súčasnej cesty od VÚB po bývalé trhovisko v zmysle schválenej štúdie (ako 1. etapa). Do investičného plánu mesta pre rok 2018 sa plánuje zaradiť aj rekonštrukcia poškodenej cesty za panelákmi na Mierovej ulici s vybudovaním parkovacích miest (ako 2. etapa), pričom samotná realizácia bude závisieť od finančných možností mesta v budúcom roku. V prílohe je celková situácia umiestnenia stavieb.

Stavebníkmi (investormi) sú nasledovné osoby:

Prevádzka č. 1:  Ing. Silvia Novoroľníková, Spišská Belá

Prevádzka č. 2: Marcela Džadoňová, Spišská Belá

Prevádzka č. 3: Mgr. Františka Matavová, Spišská Belá

Prevádzka č. 4: Pavol Šatala, Spišská Belá

Prevádzka č. 5: Ing. Radoslav Zemčák, Spišská Belá

Prevádzka č. 6 (k nej je pričlenená aj prevádzka č. 7): SLAVDET II s.r.o. (MDDr. Miloslava Slavkovská), Spišská Belá – zriadenie stomatologickej ambulancie na prízemí a s bývaním na poschodí – tu nastavala zmena, keďže pôvodným investorom bol Ľudovít Krempaský.

Uvedení stavebníci sú zodpovední za realizáciu svojej prevádzky. Do konca roka 2017 majú zrealizovať tzv. hrubú stavbu a celkové dokončenie výstavby sa plánuje do 31.8.2018, resp. 31.12.2018.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X