Začala výstavba nového chodníka na časti Novej ulice

Na Novej ulici (od č. 22 po Kúpeľnú ulicu) v Spišskej Belej pokračujú stavebné práce. Po položení nových pozemných inžinierskych sietí začala rekonštrukcia chodníka pre peších. V týchto dňoch sa začali osádzať nové cestné a chodníkové obrubníky a následne sa položí betónová dlažba a upravia sa tzv. zelené (trávnikové) pásy. Aj pri úprave tohto verejného priestoru sa použije technické riešenie podobné ako na ul. 1. mája – teda pred každým rodinným domom sa podľa priestorových a technických možností vytvorí aspoň 1 parkovacie miesto na zaparkovanie osobného auta skrátením trávnikových pásov, do ktorých sa doplnia nové stromy (stromy sa osadia až na jar budúceho roka). Súbežne s týmito prácami sa osadia nové stĺpy verejného osvetlenia. Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a mali by trvať asi 1 mesiac.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X