Začala výmena inžinierskych sietí na Novomeského ulici

Už koncom augusta začali prebiehať stavebné práce aj na Novomeského ulici v Spišskej Belej. Východoslovenská distribúcia a.s. Košice (VSD) začala s rekonštrukciou elektrickej NN siete. Zároveň do toho istého výkopu Slovak Telecom uloží chráničku ako prípravu pre optickú sieť. Mesto ako vlastník verejného osvetlenia začal s pripokládkou kabeláže pre nové verejné osvetlenie. Vlastníkov rodinných domov chceme požiadať o trpezlivosť počas realizácie týchto stavebných prác, ktoré im sťažia prístup k ich domom.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X