Začala sa stavebná úprava chodníka na ulici 1. mája

Tento týždeň mesto začalo s modernizáciou chodníka na ulici 1. mája – v úseku od Sintry po Novú ulicu. V rámci tejto výstavby sa po odstránení starého poškodeného asfaltu a betónu osadia nové obrubníky a položí sa nová dlažba. Obdobne ako na Záhradnej ulici sa medzi chodníkom a cestou na časti trávnika vydlaždí plocha na parkovanie áut – tam, kde to bude technicky a priestorovo možné. Cieľom je, aby autá neparkovali na ceste. Spoločnosť Slovak Telecom o dohodne s mestom umiestni pod nový chodník potrubie na optickú sieť.

Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.. Modernizáciu tohto chodníka financuje mesto zo svojho rozpočtu.

Mesto žiada obyvateľov tejto ulice o určitú trpezlivosť počas týchto stavebných úprav, keďže budú mať sťažený prístup na svoje pozemky k svojim domom. Zároveň mesto vyzýva vlastníkov rodinných domov, že ak si chcú vymeniť svoju vodovodnú prípojku pred konečnou úpravou chodníka, tak majú najvyšší čas tak bezodkladne urobiť.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X