Začala sa stavebná úprava chodníka na ulici 1. mája

Tento týždeň mesto začalo s modernizáciou chodníka na ulici 1. mája – v úseku od Sintry po Novú ulicu. V rámci tejto výstavby sa po odstránení starého poškodeného asfaltu a betónu osadia nové obrubníky a položí sa nová dlažba. Obdobne ako na Záhradnej ulici sa medzi chodníkom a cestou na časti trávnika vydlaždí plocha na parkovanie áut – tam, kde to bude technicky a priestorovo možné. Cieľom je, aby autá neparkovali na ceste. Spoločnosť Slovak Telecom o dohodne s mestom umiestni pod nový chodník potrubie na optickú sieť.

Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.. Modernizáciu tohto chodníka financuje mesto zo svojho rozpočtu.

Mesto žiada obyvateľov tejto ulice o určitú trpezlivosť počas týchto stavebných úprav, keďže budú mať sťažený prístup na svoje pozemky k svojim domom. Zároveň mesto vyzýva vlastníkov rodinných domov, že ak si chcú vymeniť svoju vodovodnú prípojku pred konečnou úpravou chodníka, tak majú najvyšší čas tak bezodkladne urobiť.

Môže Vás zaujímať...