hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 80

Začala sa rekonštrukcia športového ihriska na Moskovskej ulici

Od štvrtka 7. júla 2016 sa začala rekonštrukcia viacúčelového športového ihriska s umelou trávou na Moskovskej ulici v Spišskej Belej (v športovom areáli pri základnej škole). Ako uviedol primátor mesta Štefan Bieľak: „uvedené ihrisko sme vybudovali v roku 2005 a po 11 rokoch jeho nepretržitého užívania je toto ihrisko v stave, kedy je už nevyhnutné ho zmodernizovať, nakoľko umelý trávnik je úplne zodratý a čo nás teší, že je to vďaka jeho častému užívaniu. Zároveň však treba zvýšiť bezpečnosť tohto ihriska, nakoľko obrubník po okraji ihriska a ochranné pletivo sú veľmi nebezpečné a neraz už spôsobili rôzne úrazy.“ Poslanci mestského zastupiteľstva podporili návrh primátora mesta a v rámci schválenia plánovaných investičných aktivít mesta na tento rok podporili aj túto rekonštrukciu a pri zmene rozpočtu mesta schválili aj potrebné financie. V priebehu 2-3 týždňov sa zrealizujú nasledovné práce:

– položenie novej pružnej (gumoasflatovej) podložky pod trávnik,

– položenie nového umelého trávnika,

– montáž mantinelov okolo celého ihriska,

– nové oplotenie okolo celého ihriska.

Túto rekonštrukciu financuje mesto z vlastného rozpočtu mesta. Odborné práce (položenie nového trávnika s odpruženým podložím a dodanie a montáž mantinelov) bude realizovať spoločnosť MARO Sučany s.r.o. (víťaz verejného obstávania). Ostatné rekonštrukčné práce si zabezpečí mesto pomocou nezamestnaných pracujúcich na menších obecných službách pod gesciou správcu športových a účelových zariadení mesta Jozefa Kunu. Takže všetkých športovochtivých žiadame o trpezlivosť, ale po tejto rekonštrukcii to bude stáť za to.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu