Aktuality
Počet zobrazení 584

Začala rekonštrukcia strechy mestskej zvonice

Počas druhého októbrového týždňa sa začala rekonštrukcia strechy renesančnej zvonice na námestí v našom meste. Mesto má spracované komplexné technické riešenie rekonštrukcie zvonice a ako prvá fáza je určená výmena strešnej krytiny. Nová krytina bude titán-zinková, podobne ako na kostole sv. Antona. Túto rekonštrukciu financuje mesto z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 15 tis. EUR (z programu Obnov si svoj dom z Ministerstva kultúry) a zároveň zo svojho rozpočtu mesto doloží cca 6700 EUR. Práce by mali trvať cca 3 týždne (v závislosti od počasia). Dúfajme, že mesto nájde financie aj na rekonštrukciu fasády v budúcom roku.

Najnovšie články