Začala rekonštrukcia inžinierskych sietí na Krátkej ulici

Pre niekoľkými dňami sa začala rekonštrukcia inžinierskych sietí na Krátkej ulici v Spišskej Belej. Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad momentálne realizuje obnovu verejného vodovodu na celej ulici (ukladá nové potrubie), následne VSD a.s. Košice zrealizujú výstavbu novej elektrickej podzemnej siete (nahradí súčasné vzdušné vedenie a stĺpy sa odstránia). Zároveň Slovak Telecom urobí prípravu pre novú optickú sieť a mesto vybuduje nové verejné osvetlenie (nové podzemné káblové vedenie s novými stĺpmi a existujúcimi novými LED svietidlami).

To všetko sa zrealizuje v priebehu najbližších 2 mesiacov. Avšak očakávané nové chodníky sú naplánované až na budúci rok – z dôvodu sadania zeminy po výkope pre vodovod v trase chodníka (hĺbka výkopu cca 1,6 m), ako aj z finančných dôvodov, nakoľko rozpočet mesta na tento rok by neumožnil realizáciu nového chodníka. Obyvateľov tejto ulice prosíme o trpezlivosť tak počas týchto stavebných (výkopových) prác, ako aj počas obdobie bez novej povrchovej úpravy chodníka.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X