Z rozpočtu PSK sa podporí aj súčasná výstavba cyklotrasy v Spišskej Belej

V pondelok 25. júna 2018 zasadalo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Poslanci schválili poskytnutie dotácii z rozpočtu PSK na  podporu kultúrnych a športových aktivít v mestách a obciach nášho kraja. Pre okres Kežmarok na tento účel boli schválené dotácie v celkovej sume 46 tis. EUR. O prerozdelení tejto sumy medzi jednotlivých žiadateľov rozhodli poslanci PSK za okres Kežmarok. Mesto Spišská Belá získalo podporu 2000 EUR na úprav ihriska v Strážkach na zriadenie hasičského štadióna. Občianske združenie Jánske blato bude podporené sumou 2 000 EUR na organizáciu podujatia JÁNSKE BLATO 2018.  Automotoklub Spišská dostane 1 500 EUR na zhotovenie štartovacej rampy pre Medzinárodné automobilové preteky o Pohár Slavomila Rusiňáka. Občianske združenie Runners Rose získa 1000 EUR na bežecké preteky GORAL RUN 2018, ktorých 2. ročník sa bude konať v októbri v Spišskej Belej.

Z rozpočtu PSK bude podporený aj projekt výstavby cyklotrás „Cesta okolo Tatier – 2. etapa“. O podpore tohto projektu sa rozhodlo v Zastupiteľstve PSK ešte v roku 2016, kedy sa rozhodlo, že prioritné projekty na podporu cyklotrás na území Prešovského kraja budú podporené z rozpočtu PSK do výšky 50 % výdavkov na spolufinancovanie týchto projektov jednotlivými partnermi projektu. Čo v praxi znamená, že z povinného 5% -spolufinancovania tohto projektu na polovicu výdavkov prispeje PSK zo svojho rozpočtu. Avšak až po uskutočnení verejných obstarávaní a poznaní celkových oprávnených výdavkov na jednotlivé úseky cyklotrás bolo možné poskytnúť presnú finančnú podporu a to formou dotácie z rozpočtu PSK. A tak túto dotáciu na spolufinancovanie konkrétnych cyklotrás získajú mestá Kežmarok, Stará Ľubovňa a Spišská Belá, ktorí sú slovenskými partnermi v známom cezhraničnom slovensko-poľskom projekte. A teda Kežmarok získa 13 748 EUR, Stará Ľubovňa 10 283 EUR a Spišská Belá 11 825 EUR.

Môže Vás zaujímať...