Z participatívneho rozpočtu mesta bude podporených 9 projektov

Mesto Spišská Belá prišlo aj v roku 2019 s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Už po tretí krát mesto podporí malé komunitné projekty, ktoré boli predložené v termíne do 15.3.2019 v zmysle výzvy schválenej Mestským zastupiteľstvom dňa 31.1.2019. Koncom marca zasadala hodnotiaca skupina participatívnej komunity a viedla ju Mgr. Katarína Hradická, ktorá je kontaktnou osobou participatívneho rozpočtu mesta.

Hodnotiaca skupina sa po odprezentovaní jednotlivých projektov dohodla na nasledovnom prerozdelení schválených finančných prostriedkov z participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2019:

Projekt Konferencia Mladí mladýmzástupkyňa Expression o.z., Helena Zadžorová, predstavila 4.ročník konferencie, ktorej cieľom je prostredníctvom prezentácie životného príbehu 7 inšpiratívnych ľudí vzbudiť v mladých ľuďoch nášho mesta angažovanosť a ukázať im možnosti, ktoré majú a tiež spôsoby, ako dosiahnuť vytúžené ciele. Cieľom je ,,zobudiť” mladých z pasivity, nezáujmu a uzatvoreného myslenia. Konferencia sa uskutoční 8. júna 2019 v priestoroch kinosály mesta. Program konferencie je obohatený o rôzne súťaže, vystúpenia, offstage aktivity.

Projekt Denný letný futbalový kemp – tréner malých futbalistov kategórie U9, U10 Ján Pokrivčák, predstavil myšlienku organizovania 2. ročníka denného letného tábora. Ide o dvojturnusový kemp v počte detí 12+12 v období letných prázdnin 15.-19. júla 2019 a 22.-26. júla 2019. Pre deti bude počas kempu zabezpečený celodenný program od 9.00-16.00 hod. Zámerom kempu je, aby deti na sebe stále pracovali, zmysluplne sa im vyplnil voľný čas, aby sa zlepšovali v technike a reprezentovali naše mesto vo futbale.

Projekt Súťaž malá odstreľovačka tréner Streleckého klubu Strážky, Marcel Tobis, priblížil tradíciu streleckého klubu v histórii Spišskej Belej, jeho fungovanie a činnosť. Súťaž je určená pre každého občana mesta – dospelých a deti od 12 rokov (v doprovode dospelej osoby) aj bez zbrojného preukazu a tiež členov klubu. Cieľom je prilákať k športovej streľbe čo najviac ľudí a postupne odstrániť pomyselné zábrany voči streľbe.

Projekt Kaštieľne hry 2019 – zástupca o.z. Poeta Naturae, Lukáš Lisý, predstavil cieľ projektu – podporiť 21. ročník Kaštieľnych hier 2019, ktoré sa budú konať 29.-30. júna 2019. Vďaka tomuto podujatiu sa rozširuje kultúrno-spoločenské povedomie návštevníkov akcie a prispieva sa aj k propagácii regiónu.

Projekt SWAP – Beliansky bazár oblečenia a doplnkov – zástupkyňa o.z. Trochu inak, Viktória Sisková, predstavila myšlienku vzájomnej výmeny oblečenia, doplnkov a menších predmetov do domácnosti na princípe „príď-prines dobré veci-vymeň-odnes“. Oblečenie musí byť v dobrom stave. Množstvo je limitované na 20 ks. V rámci dňa budú organizované aj workshopy zamerané na upcykláciu (proces premeny nepotrebných materiálov a produktov na nové, ale s vyššou kvalitou a pridanou hodnotou) a osvetové aktivity. Akcia sa uskutoční 3. augusta 2019.

Projekt Pumprockzástupcovia projektu z o.z. Kobalt – kultúrna oblasť alternatívy a o.z. pre rozvoj horskej cyklistiky, Matej Miko a Martin Siska, predstavili myšlienku založiť tradíciu organizovania športovo-hudobného podujatia s názvom Pumprock na vybudovanom pumptracku pri Belianskom rybníku. Cieľom je podnietiť záujem mladých ľudí o adrenalínovú aktivitu, akou je jazda na tejto dráhe. Dôležitou ambíciou nultého ročníka je dostať sa v budúcom roku do kalendára Slovenského pohára v pumptracku. Na akcii sa predstavia špičky v jazde na pumptracku, ktoré budú inšpiráciou a motiváciou pre domácich jazdcov zostať pri tomto športe a zlepšovať sa. Úspešným zorganizovaním tohto podujatia dôjde k spropagovaniu jazdy na pumptracku a tiež k propagácii mesta Spišská Belá. Podujatie sa uskutoční 8. júna 2019.

Projekt Renovácia umelej lezeckej steny – tréner lezeckého krúžku pri Centre voľného času, Michal Grivalský, predstavil hlavný cieľ projektu – zvýšenie bezpečnosti a estetizácia umelej lezeckej steny, ktorá bola postavená v roku 2005 v telocvični ZŠ J.M. Petzvala. Táto stena sa aktívne využíva už 14 rokov a jej súčasný stav si vyžaduje kompletnú demontáž umelých chytov, ich vyčistenie, odmastenie, odhrdzavenie poškodených plôch, ďalej nový náter celej drevenej konštrukcie steny a výmenu celty, ktorá slúži na uzamykanie steny.

Projekt Jaskyniarsky týždeň Belianske Tatry 2019 zástupca Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá, Ján Zibura, priblížil podujatie – organizáciu 60. ročníka Jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa uskutoční 3.-7. júla 2019 v Ždiari – Bachledovej doline. Táto akcia prichádza do Belianskych Tatier po 14 rokoch. Každý deň bude pre účastníkov pripravený bohatý program: prehliadky toho najzaujímavejšieho, čo náš región ponúka z hľadiska speleológie, krasológie a ochrany prírody. Večer budú prebiehať prednášky a diskusie popredných speleológov a odborníkov. Pridanou hodnotou bude prezentácia činnosti skupiny, regiónu na celoslovenskej úrovni.

Projekt Jánske blato 2019 zástupca o.z. Jánske blato, Peter Tetemonte, predstavil obľúbené adrenalínové a športové podujatie v Strážkach. V tomto roku sa bude konať jeho 6.ročník, a to 22. júna 2019 na bývalom futbalovom ihrisku. Počas celého dňa bude zabezpečený sprievodný program: hudobné vystúpenia, bubnová show, občerstvenie.

Projekt Beliansky dráčik – predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej, Maroš Vaverčák, sa z účasti na prezentácii ospravedlnil.

Projekt Samuel Weber – história mesta Spišská Belá do roku 1892 zástupca o.z. Belianky sa na prezentácii nezúčastnil.

Na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 2019 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej prerokovalo závery hodnotiacej skupiny pre čerpanie participatívneho rozpočtu mesta a uznesením č. 71/2019 vzalo na vedomie financovanie 9 z 11 projektov. Celkovo bude medzi podporené projekty prerozdelená suma 5 070 eur.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X