Z Fondu na podporu umenia 6 000€ pre našu knižnicu

Mesto Spišská Belá sa uchádzalo v rámci programu Pamäťové inštitúcie – odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. Náš projekt s názvom Modernizácia interiérového vybavenia priestorov Mestskej knižnice v Spišskej Belej, v ktorom sme žiadali o poskytnutie sumy 9 000 € na modernizáciu a výmenu interiérového zariadenia (knižných regálov) bol úspešný. Podali sme projekt s celkovým rozpočtom 11 670 € so spolufinancovaním mesta čiastkou 2 670 €. Napokon nám bola pridelená dotácia vo výške 5000 €, pričom mesto už urobilo aj verejnú súťaž a nakoniec je na tento nábytok potrebných celkovo 8112 €, a teda mesto doplatí z vlastného rozpočtu len sumu 3112 €, hoci pôvodne plánovalo sumu 9700 €. Knižné regály sa budú vyrábať na mieru a budú dodané v priebehu augusta 2016 (po ukončení modernizácie priestorov knižnice).

Z Fondu na podporu umenia nám bol schválený ešte jeden projekt pod názvom Akvizícia Mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2016. Tešíme sa, že bol tento projekt tak ako po minulé roky, tak aj tento rok úspešný a znovu nám budú poskytnuté finančné prostriedky na kúpu nových knižných titulov. Na rozšírenie nášho knižničného fondu v mestskej knižnici nám bola poskytnutá dotácia 1 000 € a spolufinancovanie mesta bude vo výške 170€. Na tento účel sa nakúpia rôzne druhy kníh – jazykové a výkladové slovníky, encyklopédie, populárna, odborná a náučná literatúra, slovenská pôvodná tvorba a tvorba slovenských autorov. Uvedené financie je potrebné použiť do konca tohto roka.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X