hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 620

XVIII. SPIŠSKÝ ZEMIAKARSKY JARMOK

Dňa 24. septembra sa konečne po trojročnej pauze uskutočnil 18. ročník  Spišského zemiakarského jarmoku. Sme radi, že naše mesto opäť po tak dlhej dobe ožilo, že sme si všetci mohli užiť príjemnú atmosféru, bohatý kultúrny program a neodradilo nás ani chladnejšie septembrové počasie. Kvalitná hudba, ale aj možnosť stretnúť známych,  prilákala do ulíc množstvo ľudí, ktorým toto podujatie jednoznačne chýbalo.

Tradične sa jarmok začal o 10 hodine, kedy už pre návštevníkov boli pripravené rôzne stánky s občerstvením, burčiakom, medom, ovocím a zeleninou, taktiež košíkmi, drevenými výrobkami, ručne vyrábanými šperkami a mnoho ďalšieho.  Pod záštitou Slovenského zväzu chovateľov – z. o. Spišská Belá bola už tradične pripravená výstava zvierat v záhrade Mestskej knižnice.

Zástupcovia štátnych kontrolných orgánov a inštitúcií, renomovaní odborníci, pestovatelia zemiakov zo Slovenska i zahraničia sa so svojimi vedomosťami a skúsenosťami podelili v rámci seminára určeného širokej verejnosti, ktorý sa uskutočnil o 11 hodine v kinosále mestského úradu.

Témy semináru boli: „Aké budú zemiaky z úrody 2022“ pod vedením Ing. Mariána Tokára a téma „Zdravie prilieta na krídlach včiel“ od Gabriela Foťka, člena východného výboru Slovenského zväzu včelárov. Sprievodným programom tohto odborného semináru bola výstava ovocia a zeleniny, ktorú si pre nás pripravil Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia Svit.

Celý program jarmoku moderoval herec a zabávač Štefan Skrúcaný, ktorý predviedol nielen svoj skvelý humor, ale aj spevácky talent v spolupráci s hudobnou skupinou Cimbalowica pod vedením Tomáša Oravca. Slávnostné otvorenie jarmoku sa začalo príhovorom nášho pána primátora Jozefa Kunu.

Následne svoj príhovor predniesol PaedDr. Milan Majerský PhD. predseda Prešovského samosprávneho kraja, za Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Ing. Katarína Hanzelyová, za Slovenský zemiakarsky a zeleninársky zväz Slovenskej republiky Ing. Marián Tokár a za Český bramborářský svaz Ing. Jaroslav Čepl.

O poobedňajší program sa postaral ľudový krúžok Belanček zo ZŠ J.M. Petzvala a po ňom sa na pódium vrátila skupina Cimbalowica, ktorú možno poznáte z TV relácie ,,Všetko čo mám rád“.

V tento deň boli tiež vyhlásené výsledky súťaže o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší kvetinový balkón.

Najkrajšia predzáhradka:

 1. miesto – 100,- € Peter Kovalčík
 2. miesto – 70,- € Daniela Rušinová
 3. miesto – 30,- € Irena Vaverčáková

Najkrajší balkón:

 1. miesto – 100,- € r. Jezerčáková
 2. miesto – 70,- € Emil Gríllus
 3. miesto – 30,- € Peter Nebus

Pri príležitosti Týždňa dobrovoľníctva sme sa rozhodli znovu po takmer 4 rokoch oceniť dobrovoľníkov  v našom meste a ich činy za uplynulé roky. Nominácia dobrovoľníkov na ocenenie prebiehala počas uplynulých týždňov anonymne prostredníctvo online formulára. Z navrhnutých nominácií vybrala odborná porota 3 ocenených v 2 kategóriách – dobrovoľník jednotlivec a dobrovoľnícky spolok či organizácia.

Tretia kategória – dobrovoľnícky projekt nebola ocenená, pretože nominované projekty boli prevažne spoluprácou viacerých organizácií a priamo súvisia s aktivitami viacerých ocenených.

V kategórii dobrovoľník jednotlivec ocenenie získala Barbora Bombalová a v kategórii dobrovoľnícky spolok či organizácia sme ocenili dva spolky Občianske združenie Expression o.z. a Dobrovoľnícky hasičský zbor Spišská Belá.

 

Spoločnosť SLOVBYS, s. r. o. si pre nás tradične pripravila „Súťaž o najväčší zemiak“.

Výsledky súťaže:

 1. miesto – Miroslav Kolesár, odroda Marabel, 1304 g
 2. miesto – Jozef Milkovský, 1270 g
 3. miesto – František Britaňák, odroda Antónia, 1162 g

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky sa taktiež postaral o rôzne zaujímavé súťaže. Výsledky sú nasledovné:

Vedomostná súťaž „Zemiaky naše každodenné“, určená študentom Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej z Kežmarku:

 1. miesto – Katarína Koščáková, III. AV,  Viktoria Pľutová, IV. AV
 2. miesto – Lukas Frindt, IV. AV
 3. miesto – Adam Gállik, III. AV

Súťaž o najchutnejší zemiak :      

      názov odrody                        počet bodov                        prihlasovateľ             miesto pestovania

 1.  Dominika                               79 bodov                            Slovbys, s. r. o.             Spišská  Belá
 2.  Marabel                                  72 bodov                            Europlant                       Spišská  Belá
 3.  Anuschka                               71 bodov                            Europlant                      Spišská  Belá

Podmienky certifikácie Regionálneho produktu Spišské zemiaky do 24.9. splnilo celkom  12 partií odrôd zemiakov. Certifikáty im budú odovzdané v 39. týždni.

MISS ODRODA:

 1. miesto – odroda Marabel, Europlant, Poprad
 2. miesto – odroda Dominika, Slovbys, s. r. o., Spišská Belá
 3. miesto – odroda Anuschka, Europlant, Poprad

Náš program bol neskôr obohatený o country kapelu Texas, ktorá vznikla už v roku 2004 a pozostáva z piatich členov. O 18:30 sa uskutočnila všetkými očakávaná tombola, v ktorej bolo 26 cien od rôznych sponzorov a od štedrých stánkarov, ktorí do tomboly poskytli svoje výrobky a rôzne iné dary. Návštevníci so šťastnými číslami si prevzali výhry a kultúrny program mohol pokračovať.

Večerný program patril slovenskému spevákovi, hudobníkovi a skladateľovi Richardovi Müllerovi. Vlani oslávil Richard Müller 60-ku a pomaly sa blíži aj iné jeho, tentoraz profesijné, jubileum. Na koncertných pódiách sa s ním už môžeme stretávať úctyhodných 39 rokov, pričom stále platia jeho slová: „Teším sa na publikum. Pevne verím, že tí ľudia, ktorí na nás prídu, chcú na nás prísť a ja stále pociťujem veľkú zodpovednosť. Pretože nemám ani len najmenšiu ambíciu sklamať čo i len jediného diváka.“

Po menšej neočakávanej zmene programu nasledoval Ludo Kuruc Band – revival obrovskej speváckej ikony 70tich rokov Karola Duchoňa. Vďaka tejto skupine zazneli všetkým známe piesne ktoré dennodenne hrajú v našich rádiách a taktiež v televízií.

Do neskorých večerných hodín pokračovala zábava s DJ Marošom.

 

Na 18. Spišskom zemiakarskom jarmoku vystavovali: AT TATRY spol. s. r. o. Spišská Belá, SLOVBYS, s. r. o. Spišská Belá, Hlavná odrodová skúšobňa Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho Spišská Belá, Norika s. r. o.  Košice, EUROPLANT s. r. o. Poprad, HZPC SLOVENSKO s. r. o. Poprad, APH GROUP SLOVAKIA Poprad, Podtatranský vinársky spolok Veľká Lomnica, FACE CLUB Spišská Belá, AGRO-TECH Mlynčeky, ZO Slovenského zväzu chovateľov Spišská Belá,

Ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie podporili – všetkým sponzorom, vystavovateľom i organizátorom. Za fotografie vďačíme talentovanej Natálii Chovaňákovej.

 

 

 

Najnovšie články