Vzdelávania v oblasti triedenia odpadov nie je nikdy dosť

Zmluvnou organizáciou zodpovednosti výrobcov nášho mesta je ENVI-PAK, a. s. Jej úlohou je, okrem iného, s cieľom dosiahnutia postupného zvyšovania vyzbieraných množstiev triedeného odpadu, pôsobiť aj v oblasti vzdelávania. 23. mája 2019 sa v Prešove pre pedagógov základných škôl nášho kraja uskutočnilo odborné školenie pod názvom Vek smetí. Na interaktívnom školení sa za naše základné školy zúčastnila Mgr. Michaela Česánková zo ZŠ J. M. Petzvala. Pedagógovia si okrem informácií z tohto podujatia odniesli aj edukačný DVD nosič s materiálmi určenými pre potreby výuky žiakov k zodpovednejšiemu správaniu sa voči životnému prostrediu. Zaujímavou vzdelávacou pomôckou, ktorú učitelia na školení tiež získali, sú pracovné listy Požičaná planéta určené pre prácu so žiakmi. Je vítané, že vo výchovno-vzdelávacej a osvetovej činnosti týkajúcej sa triedeného zberu a zhodnocovania odpadov pedagógom napomáhajú odborníci v danej oblasti. Zmyslom vzdelávania je dosiahnutie trvalého, nie jednorazového efektu.

Je známe, že jedným z kľúčových aspektov trvalo udržateľného rozvoja sa stáva to, ako sa ľudstvo dokáže vyrovnať s odpadom. Už nie je priestor na to byť ľahostajný. Triedením odpadov prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a minimalizácii množstva odpadu ukladaného na skládku odpadov.

A ako sa nakladalo s vytriedeným odpadom zo Spišskej Belej v minulom roku?

Vytriedené zlisované druhotné suroviny sa ďalej balili a dodávali konečným spracovateľom za účelom zhodnotenia.

Sklo bolo materiálovo zhodnotené v spoločnosti Vetropack Nemšová, s. r. o., a tiež v spoločnosti Krynicki Recykling S. A v Poľsku.

Kovy boli materiálovo zhodnotené v spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o.

Papier bol materiálovo zhodnotený v spoločnosti Stora Enso Poland S. A. v Poľsku, a tiež v spoločnosti Metsä Tissue, a. s., v Žiline.

Plasty boli materiálovo zhodnotené v spoločnosti SC Greentech S. A. v Rumunsku, v spoločnosti Domitri, spol. s r. o., v Rožňave, v spoločnosti Akpol Adam Kuš v Poľsku a tiež v spoločnosti General Plastic, a. s., v Kolárove.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X