Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z PSK

Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) schválili výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu PSK, na ktorú sa uvoľní 663 tis. EUR.

Ide o poskytnutie dotácii na základe VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.  Tieto dotácie je možné poskytnúť mestám a občianskym združeniam, či iným neziskovým subjektom  na podporu malých projektov v oblasti športu, kultúry a sociálnych služieb, na ktoré je možné získať maximálne 5000 EUR. Uzávierka podávania žiadostí je 13.04.2018

Viac informácii nájdete na :

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/poskytovanie-dotacii/

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X