hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 229

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenení mesta Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej a Primátor mesta Spišská Belá vyzývajú obyvateľov mesta i širokú verejnosť na predkladanie návrhov na udelenie ocenení:

Ceny mesta Spišská Belá   a  Ceny primátora mesta Spišská Belá pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv mestu Spišská Belá.

Cena mesta alebo Cena primátora mesta sa môže udeliť fyzickej alebo právnickej osobe za:

  1. / vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
  2. / činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
  3. / činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

Cenu mesta udeľuje mestské zastupiteľstvo a cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta.

Predpokladá sa udelenie troch ocenení v kategórii Cena mesta a troch ocenení v kategórii Cena primátora mesta. Uvedené ocenenia budú odovzdané na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva do konca roka 2021.

Svoje písomné návrhy na kandidátov na uvedené ocenenia (fyzické alebo právnické osoby) s náležitým zdôvodnením môžete zasielať na adresu: Mestský úrad, Petzvalova č. 18, 059 01 Spišská Belá alebo môžete odovzdať osobne na sekretariáte primátora mesta (na mestskom úrade) alebo zaslať emailom na adresu:  jneupauerova@spisskabela.sk. Vopred ďakujeme za každý doručený návrh. Lehota na predkladanie návrhov je do  31.8.2021. 

Názov prílohy Odkaz
Navrh-na-ocenovanie (4) Stiahnuť
Vyzva-cena-mesta_a-1 (1) Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu