Výzva na podporu mikro-, malých a stredných podnikov aj v okrese Kežmarok

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s informačno-poradenskými centrami pre EŠIF organizuje informačné semináre pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14). Medzi tieto okresy patrí aj okres Kežmarok.

Termín a miesto konania: 6. februára 2018 (utorok) / Prešov

Cieľom predmetnej výzvy je zvýšiť konkurencieschopnosť mikro, malých a stredných podnikov (MSP) pôsobiacich v oblasti služieb v najmenej rozvinutých okresoch a tým podporiť prílev nových investícií, udržanie a rast existujúcich investícií a tvorbu nových pracovných miest v regiónoch s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti. Výsledkom má byť posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a zvýšenie životnej úrovne ľudí žijúcich v najmenej rozvinutých okresoch.

Pozvánky s kompletným programom nájdete zverejnené na: https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka_seminare_opvai-mhdp2017331-14/ .

Účasť je potrebné potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk .

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X