hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 185

Výtvarná poľsko-slovenská súťaž

Mesto Spišská Belá ako člen Združenia Euroregión Tatry, dáva do pozornosti výtvarnú súťaž Euroregión ,,Tatry“ očami detí, ktorá bude prebiehať až do 30. júna 2021. Súťaž vyhlásilo Združenie Euroregión Tatry v spolupráci so Zväzkom Euroregion ,,Tatry“. Povinnou súčasťou každej súťažnej práce musia byť Tatry, ktoré spájajú Slovensko a Poľsko. Formát súťažných výtvarných prác nesmie byť menší ako A4 a prípustné sú všetky výtvarné techniky. Vyhodnotenie súťažných výtvarných prác porotou prebehne v dňoch 05.–16. júla 2021.  Porota vyberie celkom 3 víťazné práce, jednu v každej kategórii:

  1. Kategória 1.- 4. ročník Základná škola,
  2. Kategória 5.- 9. ročník Základná škola,
  3. Kategória 1.- 4. ročník Stredná škola.

Hlavnými hodnotiacimi kritériami pritom budú: nápaditosť, originalita a úroveň výtvarného prevedenia. Jedna víťazná práca bude vyhlásená aj na základe internetového hlasovania ako Cena verejnosti.

Uvedená výtvarná súťaž je zrealizovaná prostredníctvom Mikroprojektu pod názvom Úloha Euroregiónu ,,Tatry“ pri šírení kultúrneho dedičstva Poľsko–slovenského pohraničia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014-2020.

Všetky potrebné informácie o súťaži: 
http://www.euroregion-tatry.sk/w3/index.php/projekty/aa/917-pravidla-a-podmienky-vytvarnej-suaehttp://www.euroregion-tatry.sk/…/917-pravidla-a-podmienky-v…

sutaz1

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu